0 ){ header("location: http://www.mpolo.nl/v1/"); die(); } if( substr_count( strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']),"twengabot" ) > 0 ){ die(); } $system_message=""; $start_time = preg_replace('/^0?(\S+) (\S+)$/X', '$2$1', microtime()); $cfg['CMS']=0; ## INIT SITE AND DB ############################################################# require_once("system/classes/session.php"); require_once("system/cfg.php"); require_once("system/str_functions.php"); require_once("system/classes/db.php"); require_once("system/classes/settings.php"); require_once("system/classes/headers.php"); require_once("system/classes/html_template_parser.php"); $hdr=new header_printer; $hdr->print_header('privacy',1); //$sect 0,1 en 2 zijn de winkel met artikelen, dat mag gecached worden, veranderd toch zelden. //de formulieren moeten niet gecached worden. if( isset($_REQUEST['sect']) && $_REQUEST['sect']==1 ){ $hdr->print_header('no-cache',1); }else{ $hdr->print_header('caching',1); } $db = new Db; $db->connect(); $settings=new settings; $sitesettings=$settings->getall(); ## EO INIT SITE AND DB ######################################################### ## GET HTML ############################################################# $htmlparser=new html_template_parser; //TODO: dit moet later uit de database gehaald worden $htmlparser->stylefile="css/default.php"; $htmlparser->jsfile="js/default.php"; $htmlparser->logotext=""; $htmlparser->logotext=""; $htmlparser->title="Drogisterij Online"; $htmlparser->description="1001 Drogisterij produkten rechtstreeks van de groothandel"; $htmlparser->keywords="aspirine,paracetamol"; //eerste html... $html = $htmlparser->printHeader(); if($sitesettings['shopstatus']==1){ $html .= $htmlparser->getContent(); }else{ $html .= $htmlparser->printClosedShop(); } $html .= $htmlparser->printStaticLinks(0); $html .= $system_message; $end_time = preg_replace('/^0?(\S+) (\S+)$/X', '$2$1', microtime()); $html .= " "; //ob_end_flush(); if (isset($_SESSION['testmode']) && $_SESSION['testmode']==1){ $html.= "

Testmode in effect!

"; } $html .= "\r\n\r\n \r\n"; echo $html; ## EO GET HTML ######################################################### if(isset($_GET['showerrors'])) $_SESSION['showerrors']=1; if(isset($_GET['hideerrors'])) unset($_SESSION['showerrors']); if ( $sitesettings['report_errors'] == 1 ){ // if(!isset($_SESSION['showerrors'])) echo "\r\n"; } ?>